Willa Jantar jest miejscem stworzonym dla sprawowania najlepszej możliwej opieki nad naszymi Gośćmi. Ich dobre samopoczucie, pogoda ducha i radość życia są dla nas najwyższymi priorytetami. Dla ich zapewnienia wprowadzamy wysokie standardy opieki oparte na wewnętrznych procedurach i indywidualnych potrzebach.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ – Dyrekcja i personel Willi Jantar ponosi odpowiedzialność za jego Gości. Rozwiązania konstrukcyjne i organizacyjne są podporządkowane uzyskaniu w jak najpełniejszym stopniu dobru ogółu społeczności i każdego z przebywających.

BEZPIECZEŃSTWO – Goście Willi Jantar to osoby starsze, niejednokrotnie wymagające szczególnej opieki. Absolutnym kluczowym priorytetem jest zapewnienie im przez dyrekcję i personel bezpieczeństwa przebywania i poruszania się w obiekcie. Służy temu system komunikacyjny, wewnętrzny monitoring, procedury obowiązujące opiekunki oraz personel medyczny. Dzięki przyjętym rozwiązaniom Goście mogą uniknąć stwarzania zagrożenia dla zdrowia i życia własnego oraz innych.      

ODDANIE – Opieka nad osobami starszymi i chorymi wymaga szczególnego nastawienia. Personel tworzą osoby dobrane pod kątem niezbędnych predyspozycji psychicznych i charakterologicznych, wykazujące się pasją oraz oddaniem swym podopiecznym. Łączymy pracę z poczuciem służby, którą nam powierzono. Mamy 19-letnie doświadczenie w świadczeniu usług opieki na rzecz osób starszych, chorych i niepełnosprawnych.

WSPÓŁPRACA – Goście oraz ich rodziny i opiekunowie pełnią wobec dyrekcję i personelu rolę partnerów. Służy to określeniu i wykorzystaniu – w miarę istniejących możliwości – wszelkiego rodzaju uwag, wniosków, postulatów. Partnerstwo oznacza także dostęp do wiedzy o stanie zdrowia  

Koncentrujemy się na wdrożeniu wewnętrznego systemu utrzymania i kontroli jakości świadczonej opieki. W naszej pracy wykorzystujemy także najlepsze praktyki i doświadczenia wypracowane przez podobne placówki w Polsce i na świecie.